Cây xanh

Cây Lưỡi Hổ (Loại lớn)

Cây Lưỡi Hổ (Loại lớn)

144.000₫
160.000₫
Cây Hạnh Phúc ( Để bàn)

Cây Hạnh Phúc ( Để bàn)

144.000₫
160.000₫
Cây Vạn Lộc (Để bàn)

Cây Vạn Lộc (Để bàn)

126.000₫
140.000₫
Cây Lan Quân Tử

Cây Lan Quân Tử

162.000₫
180.000₫
Cây Tùng Bồng Lai (Cây để bàn)
Cây Hương Thảo (Để bàn)

Cây Hương Thảo (Để bàn)

54.000₫
60.000₫
Cây Phát Tài Núi Gốc

Cây Phát Tài Núi Gốc

765.000₫
850.000₫
Cây Kim Ngân ( Bím Đuôi Sam )

Cây Kim Ngân ( Bím Đuôi Sam )

675.000₫
750.000₫
Cây Lục Đế Vương Vàng

Cây Lục Đế Vương Vàng

540.000₫
600.000₫
Cây Phát Tài Núi ( 3 Thân ghép )
Cây Lục Đế Vương Đỏ

Cây Lục Đế Vương Đỏ

540.000₫
600.000₫
Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

495.000₫
550.000₫
Cây Trường Sinh

Cây Trường Sinh

108.000₫
120.000₫
Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm

135.000₫
150.000₫
Cây Ngũ Gia Bì ( Để bàn )

Cây Ngũ Gia Bì ( Để bàn )

117.000₫
130.000₫
Cây Kim Tiền (Để bàn)

Cây Kim Tiền (Để bàn)

135.000₫
150.000₫
Cây Phú Quý

Cây Phú Quý

144.000₫
160.000₫
Cây Ngọc Ngân ( Để bàn)

Cây Ngọc Ngân ( Để bàn)

144.000₫
160.000₫
Cây Lan Ý ( Đất/ Thủy sinh )

Cây Lan Ý ( Đất/ Thủy sinh )

144.000₫
160.000₫
0969202215
popup

Số lượng:

Tổng tiền: