Cây xanh

Cây Lan Quân Tử

Cây Lan Quân Tử

150.000₫
Cây Trắc Bách Diệp ( Cây Thuộc Bài )
Cây Tùng Bồng Lai

Cây Tùng Bồng Lai

142.500₫
150.000₫
Cây Dương Xỉ

Cây Dương Xỉ

33.250₫
35.000₫
Cây Hương Thảo

Cây Hương Thảo

80.750₫
85.000₫
Cây Phát Tài Núi Gốc

Cây Phát Tài Núi Gốc

807.500₫
850.000₫
Cây Kim Ngân ( Bím Đuôi Sam )

Cây Kim Ngân ( Bím Đuôi Sam )

712.500₫
750.000₫
Cây Lục Đế Vương Vàng

Cây Lục Đế Vương Vàng

570.000₫
600.000₫
Cây Phát Tài Núi ( 3 Thân ghép )
Cây Lục Đế Vương Đỏ

Cây Lục Đế Vương Đỏ

570.000₫
600.000₫
Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

522.500₫
550.000₫
Cây Trường Sinh ( Xanh )

Cây Trường Sinh ( Xanh )

114.000₫
120.000₫
Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm

152.000₫
160.000₫
Cây Trường Sinh ( Vàng )

Cây Trường Sinh ( Vàng )

114.000₫
120.000₫
Cây Ngũ Gia Bì ( Để bàn )

Cây Ngũ Gia Bì ( Để bàn )

123.500₫
130.000₫
Cây Trường Sinh ( Đốm )

Cây Trường Sinh ( Đốm )

114.000₫
120.000₫
Cây Kim Tiền ( Để bục )

Cây Kim Tiền ( Để bục )

190.000₫
200.000₫
Cây Kim Tiền ( Để bàn )

Cây Kim Tiền ( Để bàn )

142.500₫
150.000₫
Cây Phú Quý

Cây Phú Quý

152.000₫
160.000₫
Cây Ngọc Ngân ( Để bàn)

Cây Ngọc Ngân ( Để bàn)

152.000₫
160.000₫
0969202215
popup

Số lượng:

Tổng tiền: