Cây Để Bàn

Cây Hạnh Phúc ( Để bàn)

Cây Hạnh Phúc ( Để bàn)

144.000₫
160.000₫
Cây Vạn Lộc (Để bàn)

Cây Vạn Lộc (Để bàn)

126.000₫
140.000₫
Cây Lan Quân Tử

Cây Lan Quân Tử

162.000₫
180.000₫
Cây Tùng Bồng Lai (Cây để bàn)
Cây Hương Thảo (Để bàn)

Cây Hương Thảo (Để bàn)

54.000₫
60.000₫
Cây Trường Sinh

Cây Trường Sinh

108.000₫
120.000₫
Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm

135.000₫
150.000₫
Cây Ngũ Gia Bì ( Để bàn )

Cây Ngũ Gia Bì ( Để bàn )

117.000₫
130.000₫
Cây Kim Tiền (Để bàn)

Cây Kim Tiền (Để bàn)

135.000₫
150.000₫
Cây Phú Quý

Cây Phú Quý

144.000₫
160.000₫
Cây Ngọc Ngân ( Để bàn)

Cây Ngọc Ngân ( Để bàn)

144.000₫
160.000₫
Cây Lan Ý ( Đất/ Thủy sinh )

Cây Lan Ý ( Đất/ Thủy sinh )

144.000₫
160.000₫
Cây Kim Ngân Xoắn Chậu Tượng
Cây Cọ (Để Bàn)

Cây Cọ (Để Bàn)

63.000₫
70.000₫
Cây Đuôi Công Để Bàn

Cây Đuôi Công Để Bàn

90.000₫
100.000₫
Cây Hoa Sống Đời

Cây Hoa Sống Đời

144.000₫
160.000₫
Cây Trúc Phát Lộc

Cây Trúc Phát Lộc

108.000₫
120.000₫
Cây Phát Lộc Thủy Sinh

Cây Phát Lộc Thủy Sinh

108.000₫
120.000₫
0969202215
popup

Số lượng:

Tổng tiền: