Cây Để Bàn

Cây Lan Quân Tử

Cây Lan Quân Tử

150.000₫
Cây Trắc Bách Diệp ( Cây Thuộc Bài )
Cây Tùng Bồng Lai

Cây Tùng Bồng Lai

142.500₫
150.000₫
Cây Hương Thảo

Cây Hương Thảo

80.750₫
85.000₫
Cây Trường Sinh ( Xanh )

Cây Trường Sinh ( Xanh )

114.000₫
120.000₫
Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm

152.000₫
160.000₫
Cây Trường Sinh ( Vàng )

Cây Trường Sinh ( Vàng )

114.000₫
120.000₫
Cây Ngũ Gia Bì ( Để bàn )

Cây Ngũ Gia Bì ( Để bàn )

123.500₫
130.000₫
Cây Trường Sinh ( Đốm )

Cây Trường Sinh ( Đốm )

114.000₫
120.000₫
Cây Kim Tiền ( Để bục )

Cây Kim Tiền ( Để bục )

190.000₫
200.000₫
Cây Kim Tiền ( Để bàn )

Cây Kim Tiền ( Để bàn )

142.500₫
150.000₫
Cây Phú Quý

Cây Phú Quý

152.000₫
160.000₫
Cây Ngọc Ngân ( Để bàn)

Cây Ngọc Ngân ( Để bàn)

152.000₫
160.000₫
Cây Lan Ý ( Đất/ Thủy sinh )

Cây Lan Ý ( Đất/ Thủy sinh )

152.000₫
160.000₫
Cây Kim Ngân Xoắn Chậu Tượng
Cây Cọ Để Bàn

Cây Cọ Để Bàn

85.500₫
90.000₫
Cây Đuôi Công Để Bàn

Cây Đuôi Công Để Bàn

95.000₫
100.000₫
Cây Lưỡi Hổ Để Bàn

Cây Lưỡi Hổ Để Bàn

114.000₫
120.000₫
Cây Trúc Phát Lộc

Cây Trúc Phát Lộc

114.000₫
120.000₫
Cây Phát Lộc Thủy Sinh

Cây Phát Lộc Thủy Sinh

114.000₫
120.000₫
0969202215
popup

Số lượng:

Tổng tiền: